PANDUAN MEMBUAT PROMOSI UNTUK PERNIAGAAN

Aktiviti terkini |30 Julai 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pik Telaga Daing

Tujuan Aktiviti :
• Menerangkan kepelbagaian kaedah promosi perniagaan
• Membantu para usahawan kecil memilih kaedah promosi yang sesuai

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Penerangan tentang kaedah promosi melalui media cetak dan media elektronik

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada komuniti mengetahui dengan lebih dalam tentang kaedah promosi
• Membantu mempromosikan bisnes/perniagaan dengan lebih berkesan
• Membantu peniaga kecil meluaskan lagi perniagaan

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

april