PENGENALAN PROGRAM TRENGLISH SECARA ONLINE

Aktiviti terkini |10 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pik Telaga Daing

Tujuan Aktiviti :
• Memperkenalkan program trenglish kepada anak terengganu
• Memperluaskan lagi program trenglish bersama komuniti pik telaga daing

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Pengenalan tentang program trenglish

Kelebihan Aktiviti :
• Membantu komuniti mengenali dengan lebih dalam tentang program trenglish
• Memastikan komuniti tidak tercicir dengan perlaksanaan program trenglish
• Memperluaskan lagi kerjasama pihak pik dengan kerajaan negeri

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

april