PROGRAM VIAGANU MOBILE KAFETEEN

Aktiviti terkini |12 Januari 2022

Tempat Aktiviti:
Platform Google Meet

Tujuan Aktiviti :
• Memberi penekanan pembelajaran mengenai Pendidikan Kesihatan Reproduktif Sosial (PKRS)
• Menggunapakai modul terbitan LPPKN iaitu Modul Cakna Diri Edisi Remaja (I'm In Control)

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Sesi pendaftaran peserta dalam google form.
• Staff PEDi memeriksa kehadiran peserta melalui atas talian.
• Sesi “ice breaking”.
• Staff LPPKN menerangkan modul terbitan LPPKN iaitu Modul Cakna Diri Edisi Remaja kepada peserta
• Kuiz atas talian


Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan tentang Pendidikan Kesihatan Reproduktif Sosial (PKRS) kepada remaja.
• Mewujudkan sikap keprihatinan kepada golongan remaja.
• Menjalinkan kerjasama antara staf PEDi dan LPPKN Negeri Terengganu


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :